První a jedníný centrum v ČR

Perfektní dostupnost na Praze 1

 

Výuka a doučování matematiky pro děti i dospělé  - nová metodika, zlepšování školních znalostí

Rozvoj dětského intelektu,rychlosti myšlení a kreativity

 

Výuková metoda počítaní na Abaku zaměřená na rozvoj dětského intelektu, rychlostí myšlení a kreativity. V Abacus centrumu se specializujeme i na výuku a doučování dětí, které matematika nebaví a nebo jim prostě jen tak nějak nejde.Matematika je bezesporu jedním z nejdůležitějších předmětů a čím pevnější základ svému dítěti nyní poskytnete, tím lépe se mu bude studovat a ovládat v pozdějších letech.V Abacus centrumu se v první řadě snažíme děti namotivovat a vzbudit u nich zájem, až tehdy se totiž mohou začít skutečně zlepšovat.Děti jsou mnohem učenlivější než dospělí, garantujeme vám, že výsledky budou znát už od prvních lekcí.

 

Všichni známe abakus. Pamatujeme si ho jistě všichni z dětských let. Abakus je totiž jen jiný název pro české počítadlo. Slovo abakus, anglicky přepisované jako abacus, pochází z řeckého slova "ABAX", které znamená "počítací desku" nebo "počítací tabulku". Dodnes je na japonských a čínských školách vyučována práce s počítadlem, často jsou k vidění neuvěřitelné výsledky - třeba student, který si prsty hbitě přesouvá neviditelné kameny na neviditelném počítadle, stačí mu pouze mentální obraz počítadla pro dosažení výsledku. Výuková metoda počítaní na Abaku zaměřená na rozvoj dětského intelektu, rychlostí myšlení a kreativity. Věříme, že intelekt a kreativita je jednýmy z klíčových schopností pro dosažení úspěchu a spokojenosti vašeho dítěte v 21. století. Být kreativní a chýtrý ovšem vyžaduje trénink. A ideální období aby začít trénovat je 4 až 16 let (tzv. magické období intelektu a kreativity).

Počítaní na Abaku je jednoduché na naučení, ale během výučovaní vám řádně protočí mozkové závity.

 

Vyhody co ditě naučí pomoci počítaní na Abaku: 

 

Přesnost a rychlost myšlení

V jakékoliv složíté situace dítě neztrátí hlavu a rychlé přijmé správní řešení.

 

Fotografická paměť

Metoda počítaní na Abaku zaměřená na rozvoj vnímání, při kterém po krátké expozici předmětů nebo jevů jsou lidé schopni si je nadále zapamatovat a vybavit ve všech podrobnostech, detailech a konturách.

 Vizuální paměť

 

 
 Rozvoj kreativity, fantazie a představivosti. 

  Děti vedeme k samostatné tvůrčí práci, k soustředění při práci a reflexi. Děti mají možnost prosadit ve svém díle své nápady a své vidění světa. Na základě samostatné reflexe a prezentace a též reflexe ve skupině dokážeme uzavřít tvoření a zážitek z něj. Podporujeme tak uvědomění, schopnost reflexe činností, spolupráci, umění se vyjádřit, porozumění a poznání. 

 

 Použivaní Abakusu pomůže zvýšit zdravé sebevědomí dítěte. Podporujeme dítě v tom, aby si věřily. Aby měly zdravý odhad toho, co zvládnou, aby se naučily překonávat strach. Naučte je poznat své úzkosti a naučte je vypořádat se s nimi. 

 

 Školní úspěch 

 Domací ukoly dítě dělá hodně rychleji a samostatně, není třeba u něj sedět. 

 

 Koncentrace a pozornost

Soustředit se musí dítě postupně naučit 

 Tajemství školních úspěchů tkví i ve schopnosti dítěte se soustředit. Je nemálo inteligentních dětí, které se špatně učí právě proto, že to nedovedou. Nesoustředí se ani na vyučování, ani na domácí úkoly. Není na místě proto bagatelizovat poznámky typu: "Nedává ve škole pozor! Nesoustředí se na vyučování."

 

 Abakus pomáhá rozvijet koncentraci a udržení pozornosti na délší dobu. V přestavkach dělamé růžné zajimavé cvičení a vyžadujme, aby dítě zadané úkoly splnilo až do konce.

Málokdo pochybuje o tom, že tvořivost je pro podnikatele stejně důležitá jako pro umělce. Tvůrčí skoky, které přinesou zisk, nenastartují jen analýza a logika.

Václav Havel­

ABACUS- kurzy na rozvoj intelektu a kreativity
ABACUS- kurzy na rozvoj intelektu a kreativity<br>
Kurzy pro dětí od 6 až do 16 let
Pro dětí od 4 let nabizíme kurzy spolu   s rodičem
Multi languages inveronment
Multi languages inveronment
Yu can choose Czech, English, Russian, Czech-English, Russian-English or Russian-Czech lectures
Занятия проводятся на английском, чешском, русском языка   ИЛИ
Занятия проводятся на английском, чешском, русском языка&nbsp;&nbsp; ИЛИ<br>
Вы можете выбрать русско-английские,русско-чешские,англо-чешские занятия 

 Pravidelné kurzy rozvoje intelektu si kladou za cíl především představit dětem netradiční logické hry, hádanky, rébusy a pracovní listy, které rozvíjejí a podporují nadání v oblasti logického myšlení. Aktivity na rozvoj logiky mohou probíhat buď na matematickém nebo verbálním základě.

 

U dětí rozvíjeme schopnost logického uvažování, rychlost myšlení, početní schopnosti, dále budou rozvíjet slovní zásobu a také jazykové porozumění.

 

Náš centrum je vybaven celou řadou společenských a deskových her, stejně jako individuálních hlavolamů určených pro mladší školní děti.

Kontakty

Телефон 792 435 723
Адрес Hollarovo nam.1 130 00 Praha 3
E-mail Abacus-centrum@seznam.cz